اجرای فوندانسیون -گروه ساختمانی فردیس - استان خراسان شمالی

فردیس: ۰۵۸۳۲۴۲۷۱۵۹

اجرای فوندانسیون در حجم کم و زیاد مطابق با مباحث مقررات ملی ساختمان و نشریه های نظام فنی اجرایی قیمت مناسب بجنورد و حومه

فردیس

خراسان شمالی > بجنورد

۰۵۸۳۲۴۲۷۱۵۹

تعداد بازدید: ۱۸۸

به روز رسانی: ۱ ماه پیش

شناسه آگهی: ۸۸۳۵۷۹

تازه های خدمات ساختمانی در استان خراسان شمالی