اجرای دیوار های تریدی پنل ، سیمان کاری، مقاوم سازی - استان خراسان شمالی

مینوسا: ۰۹۱۵۳۷۲۹۵۶۵ - ۰۹۱۵۷۱۹۸۶۲۰

گروه بتن ریزی و شاتکریت قیصری:مجری دیوار های تریدی پنل، سیمان کاری، مقاوم سازی، توسط دستگاه اتومیکسر وشاتکریت دیزلی

مینوسا

خراسان شمالی > اسفراین

۰۹۱۵۳۷۲۹۵۶۵ - ۰۹۱۵۷۱۹۸۶۲۰

تعداد بازدید: ۳۳۸

به روز رسانی: ۳ هفته پیش

شناسه آگهی: ۸۸۱۱۳۶

تازه های خدمات ساختمانی در استان خراسان شمالی