کشاورزی و دامداری در استان خراسان شمالی

کندویزنبورعسل

فروش کلنی زنبور عسل و لوازمات

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۲ هفته پیش | بجنورد | بخش ابادی

فروش دستگاه درو کشاورزی

یک باب دستگاه درو کشاورزی درو وبسته بندی

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۳ هفته پیش | بجنورد | نیازی

فروش یک عدد تکه بز سانن

فروش یک عدد تکه بز سانن

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۳ هفته پیش | شوقان | محمد علی (عزیز)بهادری

آبیاری تحت فشار ، آبرسانی ، تامین لوازم

شرکت مهندسی آب گستران خراسان (مجری طرح های آبیاری تحت فشار) موضوع فعالیت: مشاوره ، طراحی ، اجرا ، نظارت ، تامین لوازم طرح های آبیاری تحت فشار ، آبرسانی ، ا...

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۳ هفته پیش | فاروج | مسعود لطیف

کندوزنبورعسل

تعدادی کلنی و لوازمات بفروش میرسد

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۱ ماه پیش | بجنورد | بخش ابادی

فروش زنبور عسل تعداد زیاد و کم و لوازم مصرفی

فروش زنبور عسل ، تعداد کم و زیاد و لوازمات مصرفی در خراسان شمالی

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۱ ماه پیش | بجنورد | آروید

شترمرغ

فروش جوجه مولد گوشت شترمرغ تخم نطفه دار پوکه پر و شاهپر و......

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۱ ماه پیش | بجنورد | شادمهری

((((((((((فروش فوری))))) فروش فوووووووووری

یک باب دستگاهbcs دروگر

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۱ ماه پیش | بجنورد | کمالی