آبیاری تحت فشار ، آبرسانی ، تامین لوازم - استان خراسان شمالی

مسعود لطیف: ۰۹۱۵۵۱۵۱۸۰۴

شرکت مهندسی آب گستران خراسان (مجری طرح های آبیاری تحت فشار) موضوع فعالیت: مشاوره ، طراحی ، اجرا ، نظارت ، تامین لوازم طرح های آبیاری تحت فشار ، آبرسانی ، احداث استخر ذخیره آّب آدرس فروشگاه : فاروج ، بلوار امام رضا ،جنب باشگاه معلم

مسعود لطیف

خراسان شمالی > فاروج

۰۹۱۵۵۱۵۱۸۰۴

Email

تعداد بازدید: ۱۸۴

به روز رسانی: ۲ ماه پیش

شناسه آگهی: ۱۰۹۹۲۲۷

تازه های کشاورزی و دامداری در استان خراسان شمالی