کندویزنبورعسل - استان خراسان شمالی

بخش ابادی: ۰۹۱۵۱۶۹۹۳۷۷

فروش کلنی زنبور عسل و لوازمات

بخش ابادی

خراسان شمالی > بجنورد

۰۹۱۵۱۶۹۹۳۷۷

تعداد بازدید: ۲۳۹

به روز رسانی: ۲ ماه پیش

شناسه آگهی: ۸۷۳۹۸۳

تازه های کشاورزی و دامداری در استان خراسان شمالی