ورمی کمپوست شیروان - استان خراسان شمالی

مهدی رضایی: ۰۹۱۵۱۸۹۳۰۶۳

تعاونی تولیدی نگین کمپوست اترک مشاوره واجرای فارمهای استاندارد عقد قرارداد تضمینی عرضه الی ترین کودارگانیک صددرصد طبیعی واحد مدیریت :09151893063رضایی

مهدی رضایی

خراسان شمالی > شیروان

۰۹۱۵۱۸۹۳۰۶۳

Email

تعداد بازدید: ۵۸۴

به روز رسانی: ۲ هفته پیش

شناسه آگهی: ۹۹۳۱۳۲

تازه های کشاورزی و دامداری در استان خراسان شمالی