صنایع فلزی در استان خراسان شمالی

فروش شمش تیانیوم ومنیزیم

فروشنده شمش تیتانیوم و منیزیم به صورت شمش با قیمت توافقی

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۳ روز پیش | اسفراین | مهرداد کیان