تابلو برق صنعتی در استان خراسان شمالی

ترانس 21ولت 8آمپر

یک ترانس 220 به 21ولت 8آمپر سه خروجی دارم که کاملا سالم است

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۱ هفته پیش | بجنورد | محمدبیدکی