فروش آسفالت تراش ویرتکن Wirtgen W 2100 - استان خراسان شمالی

Rueko Equipment Germany: ۰۰۴۹۷۲۴۶۹۴۱۹۱۱ - ۰۰۴۹۱۷۴۹۹۰۰۷۷۸

فروش تراش آسفالت ویرتکن Wirtgen W 2100 محل: المان مدل: 2005 کارکرد: 7002 ساعت فنی و ضاهر :75 % سالم عرض عامل: 2.1 متر شرکت روکـو ماشین آلات المان

Rueko Equipment Germany

خراسان شمالی > اسفراین

۰۰۴۹۷۲۴۶۹۴۱۹۱۱ - ۰۰۴۹۱۷۴۹۹۰۰۷۷۸

Email

آدرس: Malsch, Germany

تعداد بازدید: ۶۱۸

به روز رسانی: ۱ ماه پیش

شناسه آگهی: ۸۸۸۸۲۷

تازه های صنعت در استان خراسان شمالی