بالش گردنی و نشیمن - استان خراسان شمالی

پوریا ایزدپناه: ۰۹۱۵۸۸۶۶۷۹۱ - ۰۵۸۳۲۳۱۹۹۸۰ - ۰۵۸۳۲۳۱۹۹۸۱ - ۰۵۸۳۲۳۱۹۹۸۲

تولید و عرضه بالش های طبی گردنی و نشیمن در رنگ های متنوع و زیبا

پوریا ایزدپناه

خراسان شمالی > بجنورد

۰۹۱۵۸۸۶۶۷۹۱ - ۰۵۸۳۲۳۱۹۹۸۰ - ۰۵۸۳۲۳۱۹۹۸۱ - ۰۵۸۳۲۳۱۹۹۸۲

Email

تعداد بازدید: ۹۲۱

به روز رسانی: ۲ هفته پیش

شناسه آگهی: ۱۰۱۸۰۴۳

تازه های پزشکی و سلامت در استان خراسان شمالی

گفتاردرمانی

گفتاردرمانی کلام بجنورد شریعتی جنوبی روبروی فرش مشهد طبقه فوقانی سفره خانه خوان سالار تلفن32727738-09111587785

بجنورد | حسین یعقوبی مقدم

ساخت و طراحی سرد خانه زیر صفر وبالای صفر

ساخت و طراحی انواع سرد خانه زیر صفر و بالای صفر متحرک وثابت وساختمانی ساخت سردخانه برای رستورانها وبیمارستانها وساخت سردخانه نگهداری جسد ولازم به ذکر است د...

بجنورد | نقی حضرتى