شراکت در گیم نت فقط با انجام کار - استان خراسان شمالی

بهشتی: ۰۹۳۸۲۴۱۰۶۵۰

تجهیزات و لوازم کامل گیم نت به همراه پروانه فعالیت از بنده ؛ انجام کار در گیم نت از شما ؛ سهم سود به صورت 50 به 50 درصد( گیم نت در حال حاضر درشهر بجنورد فعال می باشد).تلفن تماس:09382410650

بهشتی

خراسان شمالی > بجنورد

۰۹۳۸۲۴۱۰۶۵۰

Email

آدرس: esteghlal_mahtab@yahoo.com

تعداد بازدید: ۲۶۴

به روز رسانی: ۱ ماه پیش

شناسه آگهی: ۱۰۶۳۸۵۰

تازه های خدمات در استان خراسان شمالی

انجام امور اداری_دفتری_شخصی درخراسان شمالی

تمامی امور اداری ،شخصی،دفتری و....درخراسان شمالی به ما بسپارید.اگرامکان مراجعت به این استان را نداریداز هرنقطه از کشور کارهای خود را به ما محول نمایید.با کاد...

بجنورد | کارشناسان

اقساط بدون کارمزد

شرکت سهامی بیمه ایران نمایندگی وحیدی صدورانواع بیمه نامه : بصورت اقساط بدون کارمزد ومحل ثبت نام بیمه حوادث و عمر و پس اند...

بجنورد | وحیدی

مشارکت

مشارکت برای افتتاح گلخانه پذیرفته میشود فورا

بجنورد | حصاری