فونداسیون در استان خراسان شمالی

اجرای فوندانسیون -گروه ساختمانی فردیس

اجرای فوندانسیون در حجم کم و زیاد مطابق با مباحث مقررات ملی ساختمان و نشریه های نظام فنی اجرایی قیمت مناسب بجنورد و حومه

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۱ ماه پیش | بجنورد | فردیس