عایق کاری صنعتی - استان خراسان شمالی

رضا جوان قهرمانلو: ۰۹۱۵۷۱۷۰۴۵۵

اجرای عایق کاری سرد و گرم لوله تجهیزات باکس اجرای سیستم هواساز و هواکش ساخت و اجرای عایق کاری مخازن

رضا جوان قهرمانلو

خراسان شمالی > شیروان

۰۹۱۵۷۱۷۰۴۵۵

Email

آدرس: خراسان شمالی شهرستان شیروان خیابان سلمان فارسی 13

تعداد بازدید: ۱۰۷

به روز رسانی: ۵ روز پیش

شناسه آگهی: ۹۶۸۳۶۷

تازه های آب بندی در استان خراسان شمالی