آبیاری در استان خراسان شمالی

آبیاری تحت فشار ، آبرسانی ، تامین لوازم

شرکت مهندسی آب گستران خراسان (مجری طرح های آبیاری تحت فشار) موضوع فعالیت: مشاوره ، طراحی ، اجرا ، نظارت ، تامین لوازم طرح های آبیاری تحت فشار ، آبرسانی ، ا...

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۱ ماه پیش | فاروج | مسعود لطیف