کود آلی تیوا مخصوص زراعت - استان خراسان شمالی

تیوا کود: ۰۵۸۴۲۲۴۷۱۵۱-۰۹۳۸۰۶۴۱۶۹۱

مزایای استفاده از این کود: - افزایش عملکرد کمی و کیفی محصول - جلوگیری از هدر رفتن آب و مواد غذایی به خصوص در خاک های سبک - بهبود و اصلاح ساختمان خاک به دلیل دارا بودن هوموس خاک - اصلاح وضعیت تهویه بخصوص در خاکهای سنگین به دلیل افزایش پوکی خاک و تحریک فعالیت میکروارگانیسم ها - اصلاح PH خاک و افزایش حلالیت عناصر و مواد غذایی در خاک - مقاومت بیشتر گیاه در مقابل کم آبی و استرس های محیطی - گسترش و توسعه بیشتر ریشه در خاک ، سرعت بخشیدن به رشد زایشی و جلوگیری از ریزش میوه و بهبود کیفیت محصول - کاهش علف های هرز ، آفات و امراض خاکی - کاهش و یا حتی حذف مصرف کودهای شیمیایی که این مزیت بر روند اصلاحی خاک های کشاورزی کمک زیادی خواهد نمود. - این کود به علت دارا بودن پوشش آلی عناصر غذایی را به تدریج در اختیار گیاه قرار می دهد.

تیوا کود

خراسان شمالی > بجنورد

۰۵۸۴۲۲۴۷۱۵۱-۰۹۳۸۰۶۴۱۶۹۱

Email

تعداد بازدید: ۶۹۹

به روز رسانی: ۳ ماه پیش

شناسه آگهی: ۱۰۱۳۹۴۰

تازه های کشاورزی و دامداری در استان خراسان شمالی

شترمرغ

شادمهری دیروز ۱۱:۲۸ | بجنورد