موتور جوش بنزتک با دینام فروشی - استان خراسان شمالی

حسین منیدری: ۰۹۱۵۹۸۴۱۳۰۸

موتور بنز اتوبوسی مدل120سالم دینام زنراتور پنج عنبر جوش جواب میدهد چرخ دار قیمت 14میلیون حسین منیدری

حسین منیدری

خراسان شمالی > آشخانه

۰۹۱۵۹۸۴۱۳۰۸

Email

تعداد بازدید: ۱۱۴۵

به روز رسانی: ۳ هفته پیش

شناسه آگهی: ۱۰۱۹۶۷۵

تازه های صنعت در استان خراسان شمالی