تجهیزات آزمایشگاه فنی مکانیک خاک - استان خراسان شمالی

شرکت دانش افزار: ۰۵۸۳۲۳۱۷۱۷۴ - ۲۳۱۷۱۷۵

انواع الک های 8 و 12 اینچ - انواع هیدرومتر خاک - ارزش ماسه ای - سوزن ویکات - دفترچه رنگ مانسل - چکش اشمیت - جک بتن شکن - دستگاه لوس آنجلس - شیکر - ترازوی 3اهرمی - تتویل و تورق -

شرکت دانش افزار

خراسان شمالی > بجنورد

۰۵۸۳۲۳۱۷۱۷۴ - ۲۳۱۷۱۷۵

آدرس: بجنورد - اول بلوار فرودگاه - سمت راست

تعداد بازدید: ۳۸۴

به روز رسانی: ۱ هفته پیش

شناسه آگهی: ۱۰۴۹۶۷۵

تازه های صنعت در استان خراسان شمالی