بطری پت دارویی پریفرم - استان خراسان شمالی

شرکت گیتی طب: ۰۵۸۳۲۷۲۷۸۷۴

بطری و ظروف پت( preform pet بطری های پت در اوزان مختلف بطری 60 سی سی و 120 سی سی شفاف و قهوه ای بطری دارویی و شیمیایی 60ml, 120ml, با پریفرم 12و 14گرم تولید می باشد. بطری وجارPET ( پت ) دردهانه هاواوزان مختلف : بطری 250 سی سی بادهانه 28 طرح فرازوساده وزمزم جدید بطری 300 سی سی بادهانه 28 طرح فرازوزمزم جدید بطری 500 سی سی بادهانه 28 طرح فرازوتپل وساده وزمزم جدید بطری 1000 سی سی بادهانه 28 طرح فرازوزمزم جدیدوطرح های دیگر بطری 1000 سی سی بادهانه 38 برای شیرولبنیات بطری 1500 سی سی بادهانه 28 ودهانه های دیگردرطرح های مختلف بطری 60 سی سی بادهانه 28 گرد – کتابی – مربع بطری 120 سی سی بادهانه 28 گرد – کتابی

شرکت گیتی طب

خراسان شمالی > بجنورد

۰۵۸۳۲۷۲۷۸۷۴

Email

تعداد بازدید: ۱۳۳۵

به روز رسانی: ۱ ماه پیش

شناسه آگهی: ۶۸۶۰۴۶

تازه های صنعت در استان خراسان شمالی