کار در منزل در استان خراسان شمالی

جویای کار در منزل

کار در منزل میخواهم به صورت بسته بندی باشد

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۱ سال پیش | بجنورد | پرنیا جون

جویای کار مراقبت از سالمند و کودک

کار در منزل نگه داری از سالمند یا بچه قیمت نیمه وقت 400تمام وقت800

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۱ سال پیش | بجنورد | مهدی جون

کار در منزل

من متاهل هستم 27 سالمه ، لیسانس کامپیوتر ددارم دنبال کار خانگی میگردم هر کاری باشد فقط در خانه خودم انجام بدم

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۳ سال پیش | بجنورد | کریم زاده