تقویت کننده آنتن موبایل در استان خراسان شمالی

انجام پایان نامه برق ، الکترونیک ، قدرت

انجام کلیه پایان نامه ها... ، تحلیل و ساخت  آنتن horn باند x و ku با نرم افزار cst و hfss طراحی ، تحلیل و ساخت ... (adc , dac)، فیلترهای gmc، تنظیم  کننده

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر